Levensvisie

Verdandi werkt vanuit de antroposofische grondbeginselen.

  • Een zinvol en gelukkig leven
  • Nuttig werk
  • Respect en
  • een continue ontwikkeling kan worden gerealiseerd

Deze basisprincipes zijn duidelijk herkenbaar in de sociaaltherapie, de antroposofische benadering van (jong) volwassenen met een beperking.

 

Wij geven vorm aan de jaarfeesten, zoals:

Sint Jan, Michaƫlsfeest, Sint Maarten, Kerst en Pasen. Dit schept verbinding tussen mensen, tussen hoofd, hart en handen, binnen- en buitenwereld, wonen en werken. Het zijn ontmoetingsmomenten waarin gezamenlijk iets wezenlijks wordt gevierd. Dit brengt mensen samen, met het jaar, met de natuur en met iets religieus.

Daarnaast staan we open voor deelnemers met welke levensovertuiging dan ook.

 

 

ts boomgaard