Levensvisie

Verdandi werkt vanuit de antroposofische grondbeginselen. Belangrijke kenmerken hiervan zijn:

  • Een zinvol en gelukkig leven
  • Nuttig werk
  • Respect
  • het streven naar een voortdurende ontwikkeling

Deze basisprincipes zijn duidelijk herkenbaar in de sociaaltherapie, de antroposofische benadering van volwassenen met een beperking.

 

Wij geven vorm aan de jaarfeesten, zoals:

Sint Jan, Michaƫlsfeest, Sint Maarten, Kerst en Pasen. Dit schept verbinding tussen mensen, tussen hoofd, hart en handen, binnen- en buitenwereld, wonen en werken. Het zijn ontmoetingsmomenten waarin gezamenlijk iets wezenlijks wordt gevierd. Dit brengt mensen samen, geeft houvast in het jaar, verbinding met de natuur en is zingevend.

Daarnaast staan we open voor deelnemers met welke levensovertuiging dan ook.