Ministerie van VWS bezoekt Bronlaak

Op 13 juli bezocht een afvaardiging van de directie langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de woon- werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking, Bronlaak in Oploo. Het ministerie bezocht Bronlaak op uitnodiging van de cliëntenraad (ouders/wettelijk vertegenwoordigers). Doel van het bezoek was om het belang te laten zien van woon- en werkgemeenschappen als Bronlaak, die ontwikkeling van de cliënten stimuleren.

Brede vertegenwoordiging Helaas kon de directeur langdurige zorg, Martijn Verbeek, zelf niet aanwezig zijn bij dit bezoek. Maar de directie werd vertegenwoordigd door Marie-Claire de Vries (MT-lid langdurige zorg) en Menno Hoogendoorn (beleidsmedewerker langdurige zorg). Verder waren bij het bezoek vertegenwoordigers van zorgkantoor VGZ, Belangennetwerk KansPlus en de gemeente St. Anthonis aanwezig. Zij werden rondgeleid door Hester Buijs (locatiemanager van Bronlaak), Merlijn Trouw (algemeen directeur van DeSeizoenen) en een afvaardiging van de cliëntenraad.

Samen leven – individueel bloeien Bronlaak (onderdeel van DeSeizoenen) biedt cliënten een rijk en betekenisvol leven, vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan de ontplooiing, zingeving en daarmee het welzijn van de cliënten. Er is een ruim aanbod in hoogwaardige werkplaatsen, cursussen, veel culturele activiteiten en voorstellingen. Een plek waar bijna 200 cliënten samen wonen, werken en leven in een prachtige omgeving. Tijdens het bezoek maakte de afvaardiging van het ministerie van VWS kennis met deze filosofie, werden ze rondgeleid door een aantal werkplaatsen (boerderij, tuinderij, pottenbakkerij) en bezochten ze een woonhuis. De bezoekers spraken ook met een aantal bewoners van Bronlaak. De aanwezigen waren onder de indruk van de locatie en werkwijze van Bronlaak.

Uniek karakter Tijdens de lunch ontstond een levendig gesprek over de vraag hoe het unieke karakter van Bronlaak als heterogene woon- en werkgemeenschap in de toekomst behouden kan worden, gezien de bezuinigingen en de verzwaarde toegang tot de intramurale zorg. Gezamenlijk werd geconstateerd dat de helende omgeving van Bronlaak ontwikkelingskansen biedt aan een bredere doelgroep, bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen Bronlaak maakt deel uit van DeSeizoenen. DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek. DeSeizoenen werkt daarbij vanuit een antroposofische inspiratie. Dit betekent dat de organisatie uitgaat van de mogelijkheden, talenten en wensen van cliënten in plaats van de beperkingen. In Nederland bestaat een aantal andere antroposofische zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij nemen door hun filosofie een bijzondere positie in in het zorglandschap.

 

IMGP7071