Cliëntenraad

De cliëntenraad van Overkempe

Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben zowel op lokaal als op centraal niveau medezeggenschap! Lokaal kunnen cliënten en vertegenwoordigers invloed uitoefenen op de zorg- en dienstverlening van hun instelling. Daartoe overlegt de Lokale Cliëntenraad met de Locatiedirecteur.

Twee leden van de Lokale Cliëntenraad vormen de afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen.
De cliëntenraad van Overkempe bestaat uit een Commissie Cliënten en een Commissie Cliëntvertegenwoordigers. Ze vergaderen acht à negen maal per jaar in aanwezigheid van de Locatiedirecteur. Voor de officiële vergadering van de cliëntenraad, komt de Commissie Cliënten bijeen om samen met hun coach de vergadering voor te bespreken en de eigen gesprekspunten op papier te zetten.

10 februari 2020 zijn de cliënten van herbenoemd/en benoemd.

Christiaan, Michel, Johanna, Parcival, Cecilia en Alan gaan weer voor een zittingsperiode medezeggenschap.