Cliëntenraad

De cliëntenraad van Overkempe

Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben zowel op lokaal als op centraal niveau medezeggenschap! Lokaal kunnen cliënten en vertegenwoordigers invloed uitoefenen op de zorg- en dienstverlening van hun instelling. Daartoe overlegt de Lokale Cliëntenraad met de Locatiedirecteur.

De cliëntenraad van Overkempe bestaat uit een Commissie Cliënten en een Commissie Cliëntvertegenwoordigers. Ze vergaderen 4 à 5 maal per jaar in aanwezigheid van de Locatiedirecteur. Voor de officiële vergadering van de cliëntenraad, komt de Commissie Cliënten bijeen om samen met hun coach de vergadering voor te bespreken en de eigen gesprekspunten op papier te zetten.

10 februari 2020 zijn de cliënten van herbenoemd/en benoemd.

Christiaan, Michel, Johanna, Parcival, Cecilia en Alan gaan weer voor een zittingsperiode medezeggenschap.

 

 

 

De Commissie Clientvertegenwoordigers wordt gevormd door familieleden van clienten, die direct betrokken zijn bij de zorg voor de client. In augustus 2020 hebben verkiezingen plaatsgevonden. met ingang van 1 september bestaat  de Commissie Clientvertegenwoordigers uit Hans de Jong (vader van Maarten en Derek), Remco Smits (broer van Timo), Guus Verduijn (vader van Olga), Frits Verheijden (vader van Hans Christiaan) en Marjan Konings (moeder van Kim). Guus en Marjan hebben tevens zitting in de Gemeenschappelijke Clientenraad van DeSeizoenen. De Commissie Clientvertegenwoordigers zit er om het geluid van alle vertegenwoordigers van de clienten te laten horen. Wij stellen elke vraag, advies en/of reactie van jullie dan ook zeer op prijs. In de weekbrief 2 weken na een LCR vergadering doen wij kort verslag over de zaken die daar behandeld zijn.