zorgboerderij Ida Gerhardthoeve

Op de biologisch-dynamische boerderij Ida Gerhardthoeve vinden de werkzaamheden plaats op het land, waar diverse groenten worden verbouwd. De cliënten zijn vanaf het inzaaien van de groenten tot en met het verwerken hiervan bij dit arbeids- en groeiproces betrokken. Elke cliënt kan hier op zijn of haar eigen niveau werken. Dit kan variëren van het stuksgewijs voorzaaien van zaadjes tot het besturen van de trekker. Er worden hier ook koeien, schapen en paarden gehouden, die door de zorgvragers worden verzorgd. De werkzaamheden op de boerderij wisselen per dag, afhankelijk van de seizoenen en de bestellingen. De boerderij kent een seizoensgerelateerde werkdruk.stekjes boerderijg