historie

 

Als ‘dorpje’ tussen Olst en Boskamp is woon-werkgemeenschap Overkempe in 1992 ontstaan. De oorsprong ligt echter veel verder terug in de tijd. Bij de Michaëlshoeve, een woon-schoolgemeenschap voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis in Brummen ontstond de behoefte om in de buurt ook een instituut met een antroposofische grondslag voor volwassenen op te richten. Mevrouw Doeksen, dochter van Des Tombe, oorspronkelijke eigenares van het land waarop Overkempe staat, zocht in 1975 voor de toekomst een plaatsje in een instituut voor haar zus Jeanette. Gesprekken met de Michaëlshoeve en woonvoorziening Salvia volgden en de mogelijkheid om land te kopen werd besproken. Er was belangstelling en mevrouw Wilmar begon vanuit Salvia haar voelhorens uit te steken, het initiatief werd overgenomen door de heer van Hall directeur van de Michaëlshoeve.

In 1978 werd vanuit de Michaëlshoeve een werkgroep samengesteld bestaande uit bestuursleden en ouders van de Michaëlshoeve en Salvia. In de daarop volgende periode werden ideeën en voorstellen omgevormd tot reële plannen. Uiteindelijk na toestemming van de gemeente, aankoop van grond en goedkeuring vanuit het ministerie, werd gestart met de bouw van het complex. Op 15 Juni 1991 vond de grondsteenlegging van Overkempe plaats en konden de eerste jong volwassenen vanuit villa ’t Polletje in het dorp Olst, op het terrein van Overkempe komen wonen.