scholing

 

Goed opleidingsbeleid

Overkempe is een zorglocatie die diensten verleent en voorzieningen ter beschikking stelt op het gebied van zorg, leven en werken voor cliënten met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek. Overkempe doet dit vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontwikkeling en welbevinden van cliënten centraal staat en het samen wonen en werken een essentiële rol speelt in de gemeenschap van bewoners, cliënten, familie, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers. Het streven is hierbij om de kwaliteit van zorg, wonen, werken, cultuur en vrije tijd voor cliënten en medewerkers op een hoog niveau te brengen en te houden. De kwaliteit van zorg wordt gerealiseerd door en met professionele medewerkers. Goed personeelsbeleid met zorgvuldige werving en selectie, carrièremogelijkheden en opleidingsbeleid versterken de kwaliteit. Goed opleidingsbeleid zorgt voor:

 

 • Up to date kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers
 • Verhoging van de professionaliteit van de medewerker
 • Betrokken medewerkers die zich verbinden aan bewoners met een specifieke ondersteuningsvraag

Belangrijke competenties voor begeleiders en leidinggevenden zijn:

 • Sensitiviteit in reactie van cliënten en collega’s
 • Lef op basis van professionele en persoonlijke betrokkenheid
 • Lerende organisatie op het leren van een relationele begeleiding
 • Doorzettingsvermogen in relationele begeleiding van cliënten
 • Aanpassingsvermogen ook in minder vanzelfsprekende omstandigheden
 • Zelfreflectie Zoekt actief naar persoonlijke feedback beschikken.
 • Resultaatgerichtheid in kwaliteit van eigen handelen en van anderen.
 • Creativiteit in visie en oplossingen om leven van cliënten te verrijken
 • Cliëntgerichtheid door vraag van de individuele cliënt centraal te stellen
 • Communiceren in begrijpelijke en concrete taal informatie uitwisselen
 • Coachen van begeleiders en het team in uitvoering van de behandeling
 • Interdisciplinair vanuit taken en verantwoordelijkheden samenwerken