onze zorg

Onze zorg richt zich op de begeleiding van volwassen mensen met een verstandelijke handicap. We werken geïnspireerd vanuit de antroposofie. Dit betekent dat we iedereen zien als uniek, als een individu met een stoffelijk lichaam, een ziel en een gezonde geestelijke wezenskern. Met alles wat wij doen, willen we het gezonde aanspreken en reële ontwikkeling mogelijk maken, zonder uit het oog te verliezen dat deze mogelijkheden ook heel beperkt kunnen zijn. De kwaliteit van het bestaan neemt toe als iemand binnen de eigen mogelijkheden keuzes kan maken die zoveel mogelijk aansluiten bij wat hij of zij zelf wil.

_MG_6796_Rudy_Poetsma