Cultuur

Culturele leven

Het culturele leven krijgt veel aandacht op Overkempe en biedt ruimte voor deelname aan veel activiteiten. Een belangrijke plaats neemt de viering van de jaarfeesten in, in een duidelijke aansluiting bij het ritme van de seizoenen.

Het meeleven met dit grotendeels natuurlijke ritme is van grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van de cliënten. Ritme en structuur scheppen een ruimte waarin iedereen zich thuis kan voelen en geven houvast. Via het ritme ontstaat een gevoel van zekerheid, veiligheid en vertrouwdheid, zodat de cliënt maximaal tot ontplooiing kan komen.

Culturele aanbod

We vieren met elkaar onder andere Carnaval, Pasen, Sint Jan, het Michaelfeest en Allerzielen. De betekenis van de vieringen krijgt altijd de aandacht en spreekt de meesten tot de verbeelding. Gemeenschapsvorming wordt tijdens de jaarfeesten bewust beleefd.

Vrije-tijd-aanbod

Verder hebben we een gevarieerd vrijetijdprogramma door het hele jaar heen. Cultureel kunnen we ons in onze vrije tijd voeden met dans-, muziek- en euritmievoorstellingen. Met regelmaat is er een film of café op vrijdagavond. Verder kunnen cliënten inschrijven op diverse overige activiteiten zoals koor, zwemmen, paardrijden, bewegings- en danslessen, diverse schildercursussen, handwerk, voetbal, lezen en schrijven. Een zeer gevarieerd aanbod dat goed wordt bezocht.