bewonersraad

 

Logo

De bewonersraad vertegenwoordigt alle cliënten van Bronlaak.

De raad vergadert een keer per week.

Samen met vertegenwoordigers van de ouders vormen wij de Lokale Cliëntenraad van Bronlaak. Wij komen 1 keer in de twee maanden bij elkaar.

Wat doen wij?

  • De raad geeft advies aan de locatiemanager.
  • De raad informeert de bewoners.
  • De raad neemt deel aan het overleg met het zorgkantoor.
  • De raad organiseert informatiemiddagen voor alle bewoners van Bronlaak.

Het gaat altijd over het leven en werken op Bronlaak of in het dorp. Centraal staat: wat is goed voor Bronlaak en haar bewoners? In 2018 hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan het parkeerbeleid, maar ook nagedacht over het werken op Bronlaak, over de antroposofie, en nog veel meer.

 

Heb je vragen?

Heb je ideeën?

Heb je wensen?

 

Stuur dit naar de voorzitter van de Bewonersraad van Bronlaak. Dit is Rob Israël. In het halletje van de foyer hangt de brievenbus van de bewonersraad.

 

Natasha van Dijk

Coach bewonersraad

 

Pierre van Os, Robert Koorngevel, Rob Israël, Michel Faber, Rik van de Logt, Sjanneke Hoeks

 

Jaarverslag 2018 Bewonersraad Bronlaak