cliëntenraad

De wet schrijft voor dat de directie van een zorginstelling een cliëntenraad moet installeren. De directie van DeSeizoenen heeft per locatie een lokale cliëntenraad ingesteld en daarnaast een centrale cliëntenraad voor een beperkt aantal onderwerpen die altijd alle locaties betreffen. De cliëntenraad is beperkt door reglement en wet, maar heeft voor de betreffende onderwerpen wel een formele positie. Dat is een verschil met de familievereniging, die vrijer is in de keuze van activiteiten. Twee leden van de cliëntenraad Bronlaak zijn lid van de centrale cliëntenraad van DeSeizoenen.

Leden van de vertegenwoordigerscommissie.

De Cliëntenraad Bronlaak bestaat uit 1 bewoner in een bewonersgeleding en zeven vertegenwoordigers in een geleding voor vertegenwoordigers: ouders; broers of zussen; andere familie; bewindvoerders, mentoren of curatoren.

De bewonersgeleding heeft een eigen positie en een eigen pagina op deze website; zie Bewonersraad. De bewonersgeleding vergadert wekelijks. De geleding van vertegenwoordigers vergadert iedere maand. Eens per twee maanden vergaderen de geledingen voor vertegenwoordigers en bewoners gezamenlijk.

Hieronder vindt u het jaarverslag van de cliëntenraad van 2022.

Jaarverslag cliëntenraad 2022

 

Vragen of opmerkingen?

Vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad:

*Lidwien Bernsen (voorzitter)

lidwienbernsen@gmail.com

 

* Felix Keser

info@equineo.nl

 

*Marijke Schel

geert6611@hotmail.com

 

*Maarten van Ek

maartenvanek@kpnmail.nl

 

*Jef Toussaint

jeftoussaint@live.nl

*Fransje Aarts

fransjeaarts@hotmail.com

 

Vacatures

Graag verwelkomen we een nieuwe leden; bij voorkeur uit de categorie ‘broers, zussen, neven en nichten’, ook omdat we de verbinding willen versterken tussen de bewonersraad en de geleding van vertegenwoordigers. Uw inzet is zeer welkom en wij nodigen u graag uit met ons contact op te nemen via ons e-mailadres (clientenraadbronlaak@outlook.com).

 

U bent ook welkom voor tijdelijke activiteiten over meer specifieke onderwerpen als u niet voelt voor een volledig lidmaatschap.

Samenwerking familievereniging

De geleding van vertegenwoordigers werkt samen met de familievereniging van Bronlaak.