cliëntenraad

De wet schrijft voor dat de directie van een zorginstelling een cliëntenraad moet installeren. De directie van DeSeizoenen heeft per locatie een lokale cliëntenraad ingesteld en daarnaast een centrale cliëntenraad voor een beperkt aantal onderwerpen die altijd alle locaties betreffen. De cliëntenraad is beperkt door reglement en wet, maar heeft voor de betreffende onderwerpen wel een formele positie. Dat is een verschil met de familievereniging, die vrijer is in de keuze van activiteiten. Twee leden van de cliëntenraad Bronlaak zijn lid van de centrale cliëntenraad van DeSeizoenen.

Twee geledingen

De Cliëntenraad Bronlaak bestaat uit zes bewoners in een bewonersgeleding en zes vertegenwoordigers in een geleding voor vertegenwoordigers: ouders; broers of zussen; andere familie; bewindvoerders, mentoren of curatoren.

De bewonersgeleding heeft een eigen positie en een eigen pagina op deze website; zie Bewonersraad. De bewonersgeleding vergadert wekelijks. De geleding van vertegenwoordigers vergadert iedere maand. Eens per twee maanden vergaderen de geledingen voor vertegenwoordigers en bewoners gezamenlijk.

Vragen of opmerkingen?

Leden van de geleding van vertegenwoordigers:

* Ine van Tulder (Ine@bbav.nl; +31-6-30123958), tijdelijk vice voorzitter

* Lidwien Bernsen, lidwienbernsen@gmail.com

   Vertegenwoordiger in de centrale cliëntenraad

* Theun Hoff (Trhoff@hotmail.com)

Vacatures

Graag verwelkomen we een nieuwe leden; bij voorkeur uit de categorie ‘broers, zussen, neven en nichten’, ook omdat we de verbinding willen versterken tussen de bewonersraad en de geleding van vertegenwoordigers. Uw inzet is zeer welkom en wij nodigen u graag uit met ons contact op te nemen via ons e-mailadres (clientenraadbronlaak@outlook.com).
U bent ook welkom voor tijdelijke activiteiten over meer specifieke onderwerpen als u niet voelt voor een volledig lidmaatschap.

Samenwerking familievereniging

De geleding van vertegenwoordigers werkt samen met de familievereniging van Bronlaak.