Cursus Huis voor bewoners

Omdat wij een leven lang leren zo belangrijk vinden, hebben we voor de bewoners binnen en buiten Bronlaak een cursusaanbod binnen het Kaspar Hauser Kursus Huis.

De cursussen zijn ondergebracht in drie groepen:

  • Persoonlijk en algemeen vormend
  • Kunst en beleving
  • Vak en vaardigheden

Naar aanleiding van de ondersteuningsvragen van de bewoners worden cursussen ontwikkeld.

Scholing die uitgaat van de individuele mogelijkheden kan de verdere ontwikkeling stimuleren en zo op zijn beurt weer bijdragen tot meer participatie in de maatschappij. De ondersteuning is gericht op beleven, ervaren, verwerken, aanleren, ontwikkelen van mogelijkheden en het in stand houden van vaardigheden.

Het cursusaanbod komt samen met het vrije tijdsaanbod en het cultureel aanbod in een boek. Samen zijn wij de Fakkeltijd. Via dit boek kunnen alle bewoners en ondersteuners informatie vergaren. Als er nog geen aanbod is bij een bepaalde vraag kunnen we kijken of we nieuw aanbod kunnen ontwikkelen. Dus stel je vraag gerust!

Ook andere geïnteresseerden uit de regio kunnen van ons cursusaanbod gebruik maken. De cursussen worden allen op woensdag gegeven in 3 perioden van 10 lessen.

Meer informatie? Hieronder vindt u het overzicht van het cursusaanbod en de formulieren:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Astrid Ockers
aockers@deseizoenen.org
0485 – 388951