vriendenstichting

De Stichting Vrienden van Bronlaak is een onafhankelijke stichting met de volgende doelstelling:

Het in stand houden en bevorderen van mogelijkheden tot uitvoering van de doelstellingen van de heilpedagogie en de sociaaltherapie op basis van de door dr. Rudolf Steiner ontwikkelde geesteswetenschappen en verdere activiteiten die rechtstreeks dan wel (ofwel) zijdelings hiermede verband houden, een en ander in de meest uitgebreide zin des woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van bijdragen aan initiatieven die het welzijn van de cliënten van Bronlaak bevorderen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de eigen website van deze stichting.